HBB Smart

ماژول شبکه RSIP

یکی از مهمترین قابلیت های تجهیزات هوشمند امکان ارتباط کاربر با سیستم میباشد. ماژول RSIP یک تجهیز IoT (اینترنت اشیاء) میباشد که امکان اتصال کلیه تجهیزات شبکه باس به رابط های کاربری نرم افزاری مقدور میسازد.

جهت تنظیم ماژول های مختلف، با اتصال یک RSIP به شبکه و به وسیله نرم افزار Smart Cloud تنظیم تجهیزات با جزئیات تمام قابل برنامه ریزی خواهد بود. همچنین اتصال و کنترل با اپلیکیشن HBB از این طریق امکان پذیر خواهد بود.

بستر اینترنت اشیاء امکان در دست گرفتن کنترل تمام تجهیزات را در تمامی نقاط دنیا به شما خواهد داد. ارتباط با این ماژول از 2 طریق سیمی (Ethernet) و بیسیم (WiFi) امکان پذیر میباشد.

در حالت بیسیم امکان اتصال در 2 حالت Access Point جهت اتصال مستقل و Client جهت کنترل به واسطه مودم و اینترنت وجود دارد.

تجهیز RSIP امکان وجود به صورت داخلی در ماژول های رله و سرور مرکزی را دارا میباشد که رله های HBB را از ماژول مستقل RSIP بی نیاز میکند.

حالت اتصال

اتصال در 2 حالت Access Point و Client

کنترل اینترنتی

امکان کنترل به صورت اینترنتی از طریق سرور های HBB و آی پی استاتیک

امکان کنترل با
Smart Cloud

اتصال و تنظیم تمامی تجهیزات باس از طریق اتصال با نرم افزار Smart Cloud و اپلیکیشن HBB

در نسل جدید ماژول های شبکه (MNV RSIP) امکان آپدیت کلیه ماژول ها از طریق سرور و اپلیکیشن امکان پذیر شده است. تنها با اتصال ماژول مورد نظر به ماژول شبکه امکان به روزرسانی نرم افزاری فراهم خواهد شد.