وبلاگ

زندگی هوشمند.

 وبلاگ. زندگی هوشمند.

شبکه خانه هوشمند

یکی از مهمترین پارامتر ها برای انتخاب یک سیستم هوشمند مناسب برای خانه. دارا بودن شبکه خانه هوشمند استاندارد است! خانه های هوشمند تحت پروتکل های مختلف و متعددی...

خانه هوشمند چیه؟

پدیده تکنولوژی قرن هاست که زندگی ما انسان ها را تحت تاثیر قرار داده. امروز اکثر ما بدون گوشی های هوشمندمون نمیتونیم زندگی کنیم. در واقع تکنولوژی تبدیل شده...

آموزشی
مجتبی خوشخو

شبکه خانه هوشمند

یکی از مهمترین پارامتر ها برای انتخاب یک سیستم هوشمند مناسب برای خانه. دارا بودن شبکه خانه هوشمند استاندارد است! خانه های هوشمند تحت پروتکل

ادامه مطلب »
آموزشی
مجتبی خوشخو

خانه هوشمند چیه؟

پدیده تکنولوژی قرن هاست که زندگی ما انسان ها را تحت تاثیر قرار داده. امروز اکثر ما بدون گوشی های هوشمندمون نمیتونیم زندگی کنیم. در

ادامه مطلب »