نام شرکت: یکتا داده نگار آرین
  نام نماینده: احمدرضا محبی
  تلفن: 07133607019
  آدرس: شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس   نام شرکت:
  نام نماینده: پویا بنی‌زمانی
  تلفن:
  آدرس: