همکاری سیبچه با شرکت HBB

پیرو انتشار اپلیکیشن iOS خانه هوشمند HBB، تیم فنی نرم افزاری شرکت با بررسی سورس های مختلف و رایزنی بسیار با این شرکت ها، تصمیم به انتشار نسخه نهایی در سایت سیبچه گرفت.
در این همکاری، سیبچه متعهد شده است که بهترین خدمات را به کاربران ویژه این اپلیکیشن بدهد همچنین مدت زمان بررسی پیش از انتشار نسخه های بروزشده را به کمترین زمان خود برساند.
امروز، نسخه دوم اپلیکیشن خانه هوشمند HBB در مدت زمان کمتر از 2 ساعت مورد تایید و انتشار این سورس قرار گرفت.
یک روز خوب میاد...

مدیر IT