پخش مستند شرکت در شبکه یک

حدود دو ماه پیش، بیم مستندسازی شبکه یک سازمان صدا و سیما، جهت ظبط برنامه ای مستند با معرفی جناب آقای مهندس امید حبیبی، مدیعامل محترم شرکت خانه هوشمند HBB؛ به محل شرکت و کارخانه آمدند و با ایشان مصاحبه کردند.

طی اعلامی از سوی صدا و سیما، زکان پخش این برنامه مستند به تاریخ 11 آیان 1399، ساعت 19 اعلام شد.

ما، شما را به دیدن این برنامه دعوت میکنیم.

یه روز خوب میاد ...

مدیر IT