7:00 صبح


صبح بخیر!

 • زنگ ساعت برای بيداری

 • آماده سازی آب گرم وان

 • باز کردن پرده‌ها


7:30صبح


صبحانه ای لذت بخش !

 • تنظیم روشنایی آشپزخانه

 • آماده سازی قهوه ساز

 • پخش موسیقی صبح گاهی


8:00 صبح


حرکت به سمت محل کار !

 • تنظیم حالت کم مصرف سیستم سرمایشی/گرمایشی

 • بستن پرده برقی

 • فعال سازی سیستم امنیتی


2:00 عصر


مشغول کار باش ولی با خیالت راحت !

 • مشاهده تصویر دوربین امنیتی

 • مشاهده وضعیت سنسورهای محیطی

 • بررسی پیام های امنیتی


5:00 عصر


بازگشت به خانه !

 • روشن کردن چراغ ها

 • تنظیم دمای سیستم سرمایشی/گرمایشی مناسب

 • آماده سازی غذا


11:00 عصر


شب بخیر !

 • خاموش کردن چراغ ها

 • تنظیم دمای ایده آل سیستم سرمایشی/گرمایشی

 • فعال سازی سیستم امنیتی